Home

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van de jacht, hobby en beroep.

Iemand die de valkerij beoefend is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen.

Ruud Sanders

Ruud Sanders tijdens een van zijn demonstratie.