Voorwaarden

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag);

100% bij annulering binnen 5 dagen voor de uitvoeringsdatum
80% bij annulering binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum
60% bij annulering binnen 3 weken voor de uitvoeringsdatum
40% bij annulering binnen 4 weken voor de uitvoeringsdatum
20% bij annulering binnen 6 weken voor de uitvoeringsdatum
10% bij annulering binnen 8 weken voor de uitvoeringsdatum

Bij annulering door Valkerij Sanders vanwege ziekte roofvogels, valkenier, of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.